Příspěvky

NOPAT

Existuje celá řada definic NOPATu, proto je použití toho ukazatele zisku značně zavádějící. Častou definicí je: zisk/ztráta z provozní činnosti po zdanění bez zdaněných nákladových úroků (tj. položka n&a

Není účetnictví jako účetnictví

Když se řekne účetnictví, většina „nefinančně zaměřených“ lidí si představí evidenci, kterou firmy vedou ze zákona a na jejímž základě sestaví daňové přiznání nebo se vyčtou, jak dobře se firmě dař

Finanční analýza - základy

Tato série obsahuje úvod do finanční analýzy podniku. Popisuje, kdo analýzu obvykle provádí, její cíle, zdrojová data, nevýhody a limity nebo s čím je vhodné získané výsledky porovn&a

Skupiny ukazatelů finanční analýzy

Série popisuje základní skupiny ukazatelů finanční analýzy. Skupiny ukazatelů a jejich vzorce jsou dostupné v samostatných sériích či článcích. Kromě této série můžete využít tento Přehled vzorců

Tvorba prognóz a rozpočtů

Série se snaží popsat základní aspekty tvorby prognóz a rozpočtů – plánovací proces, vymezení rozdílu mezi prognózou a rozpočtem či popis základních typů rozpočtů (fixní vs. flexibilní, statick&ya

Odpovědnostní středisko

Odpovědnostní středisko je objekt, pro který jsou samostatně slevovány a analyzovány náklady/ výnosy / investiční výdaje. Každé odpovědnostní středisko je obvykle řízeno a kontrolováno samostatným manažerem.

Rekonciliace ukazatelů zisku EBITDA, EBIT (PBIT), EBT (PBT), EAT (PAT), Net income a EAC na české účetnictví

Úvodem je nezbytné zmínit, že toto srovnání není oficiální, závazné a některé pojmy ani plně srovnávat nelze (např. Operating income a EBIT/EBITDA).    Zjednodušeně ale můžeme si zobrazit tent

Účetnictví a jeho typy

Tato krátká série se snaží ukázat, že pojem účetnictví je mnohem širší než se většina lidí domnívá. Stručně popisuje základní okruhy účetnictví, zejména účetnic

Přehled všech vzorců používaných ve finanční analýze

Zde naleznete přehled všech vzorců používaných ve finanční analýze.   Detailní popis skupin ukazatelů naleznete zde. Po rozkliknutí jednotlivých ukazatelů se zobrazí jeho detailní interpretace, výhody a nevýho

Strategické plánování a jeho proces

V rámci série naleznete základní informace o procesu strategického plánování. Setkáte se tu s pojmy jako analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, vize, mise, cíl a strategie. Poku

Vše o nákladech kapitálu

Tato série obsahuje články pojednávající o způsobu stanovení nákladů kapitálu, tedy vesměs WACC, a jeho základních složkách (nákladů na cizí a vlastní kapitál či bezrizikové sazby a přir&a

Vše o odchylkové analýze

Tato série pojednává o tom, co je to odchylková analýza, co by mělo být zohledněno při vyhodnocení významnosti odchylky a jak se odchylky na jednotlivých typech nákladů dají analyzovat.