Analytický účet

Poslední aktualizace dne: 20.12.2016

Analytický účet představuje účet, který podle různých potřeb účetní jednotky (např. sestavení závěrky, vyčíslení daně, požadavků právních předpisů, finančního řízení podniku aj.) detailněji člení účet syntetický. Díky tomu je účetní jednotka schopna z účetnictví získat více informací. Strukturu analytických účtů či jiné analytické evidence volí účetní jednotka sama, nicméně určité požadavky na podnikatele vyplývají z Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů. Účetní jednotky ale obvykle dobrovolně za účelem vlastního řízení zřizují detailnější analytickou evidenci, než normy přikazují či doporučují.

 

Obvyklými kritérii pro analytické členění syntetických účtů je na:

  • krátkodobé a dlouhodobé
  • daňově účinné a neúčinné
  • podle druhu
  • podle jednotlivých dlužníků a věřitelů
  • podle měn
  • podle metod účtování či oceňování aj.

 

 

V rámci hierarchie účtového rozvrhu účtová třída představuje první číslo, účtová skupina druhé, syntetický účet třetí a další místa případně zaujímají právě účty analytické.  Volba počtu číslic záleží na účetní jednotce, obvykle se používá 4 nebo 6ti místná hierarchie.

Například syntetický účet 211 - Pokladna je dále možno v rámci analytické evidence rozčlenit např. podle měn, např. 211.001 – Pokladna CZK, 211.002 – Pokladna EUR atd.

Analytická evidence se provádí v knihách analytických účtů, v nichž se podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy (odst.1c, § 13 ZoÚ). Částky v knihách analytických účtů musí souhlasit s částkami obratů a zůstatků syntetických účtů (odst.1, § 16 ZoÚ). I v knihách analytických účtů je třeba účtovat v peněžních jednotkách, nikoliv uvádět jen množství a jednotkovou cenu (odst.2, § 16 ZoÚ).

Směrná účtová osnova může pro určité účetní jednotky určit i uspořádání a označení analytických účtů (odst.1, § 14 ZoÚ) (standardně určuje pouze do úrovně účtových skupin).

V rámci analytických účtů lze organizovat i vnitropodnikové účetnictví. Další možností je pak využití účtových tříd 8 a 9 nebo kombinace těchto dvou postupů (bod 2.5.2. ČÚS 001).

 

A kdy musí účetní jednotka zřídit samostatné analytické účty?Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace