Co jsou to výnosy

Poslední aktualizace dne: 03.12.2016

Výnosy představují penězi oceněné výstupy podniku, které se projevují přírůstkem či zvýšením hodnoty aktiv nebo snížením závazků.

 

Odečtením veškerých nákladů od výnosů vzniká hospodářský výsledek, tj. zisk nebo ztráta a jako takové výnosy vedou ke zvýšení vlastního kapitálu.

Příklady výnosů: tržba z prodeje zboží či služeb, uznání pojistného nároku pojišťovnou, výnosy z mimořádných aktivit.

 

Pozor, pojem výnos není shodný s pojmem příjem! Příjem představuje příliv peněžních prostředků, což není nutná podmínka vzniku výnosu (např. výnos je účtován již v momentě dodávky při vystavení faktury, nicméně faktura je zaplacena později).

Výnosy jsou ve finančním účetnictví účtovány na straně dal výnosového účtu. Nicméně zda určitá položka splňuje definici výnosů či bude jako výnos zaúčtována, záleží na účetním standardu.

Členění výnosů a jejich analýza obvykle bývá mnohem jednodušší než u nákladů. Je to dáno hlavně tím, že podniky nemívají až tolik různých aktivit, ale pro své fungování potřebují různé typy/druhy nákladůPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace