Deník (Účetní deník)

Poslední aktualizace dne: 05.01.2017

(Účetní) deník je společně s hlavní knihou, knihou analytických a podrozvahových účtů druhem účetních knih. V deníku (příp. denících) jsou účetní případy tříděny chronologicky (chronologicky) – tj. podle data. Naopak z věcného hlediska jsou data tříděna v tzv. hlavní knize.

Vazbu mezi deníkem a hlavní knihou lze zobrazit zjednodušeně takto:

Deník/y může účetní jednotka mít:

  • pouze jediný
  • více deníků – každý pro určitý typ transakcí (např. přijaté faktury, vydané faktury, pokladní deník aj.)

 

Deník má kontrolní funkci, neboť jím lze prokázat, že došlo k zaúčtování všech účetních případů daného období. (odst.1a § 13 ZoÚ) Záznamy v deníku obvykle mívají pořadová čísla, podle čehož je možno např. kontrolovat neporušenou číselnou řadu aj.

 

A podle jakého data se konkrétně třídí transakce v deníku?

To ZoÚ, Vyhl ani ČÚS nestanovují. Nicméně je nezbytné rozlišit (minimálně) tři data, která často nebývají shodná:

  • datum uskutečnění účetního případu
  • datum vystavení/přijetí účetního dokladu
  • datum zápisu
  • a teď, který vybrat … obvykle se třídí podle data zápisu, ale všechny alternativy jsou možné. Každopádně by si účetní jednotka měla stanovit pro každý deník pravidlo podle toho, co dává největší smysl, stanovené pravidlo dodržovat a ideálně jej popsat ve vnitropodnikové směrnici.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace