Diskontní sazba

Poslední aktualizace dne: 17.03.2016

Diskontní sazba je míra návratnosti (úroková sazba) použitá ve výpočtech diskontovaného cash-flow. Nejčastěji jsou to náklady na kapitál, ale může jít i o jiné sazby.

Diskontní sazba může být:

  • náklady kapitálu, obvykle tedy WACC - nejčastější diskontní sazba
  • požadovaná minimální míra návratnosti (tzv. hurdle rate)
  • celkový firemní ROCE / ROI - ve srovnání s WACCem lépe zohlední rizikovost a diskontní sazba je tedy vyšší
  • míra návratnosti alternativní investiční příležitosti
  • aktuální či očekávaná tržní úroková sazba (30)

Čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší bude čistá současná hodnota (ČSH), a tím méně je pravděpodobné, že projekt bude přijat k realizaci.

Správná volba diskontní sazby záleží na účelu použití výpočtu. Je-li potřeba rozhodnout, zda bude investiční projekt přidávat hodnotu, postačí WACC. Naopak míra návratnosti alternativní investiční příležitosti může být vhodná při rozhodování mezi vzájemně vylučujícími se projekty. (30)

 

S ohledem na inflaci může diskontní sazba být buď:

  • nominální
  • reálná

Nominální diskontní sazba zahrnuje inflaci a lze ji odvodit Fisherovou rovnicí:

(1 + reálná diskontní sazba) * (1 + míra inflace) - 1

 

Existují dvě možnosti, jak do výpočtu ČSH začlenit inflaci:

1. Pomocí nominálních budoucích peněžních toků (tj. cash-flow se vztahuje k cenové úrovni budoucího období, a je tedy již vyjádřeno v hodnotách, které zahrnují inflaci) a jejich diskontování s pomocí nominální diskontní sazby.

2. Pomocí reálných peněžních toků (tj. cash-flow se vztahuje k počáteční cenové hladině, a tudíž nebere v úvahu inflaci) a jejich diskontování s pomocí reálné diskontní sazby. (31)

 

S ohledem na zdanění může diskontní sazba být buď:

  • před zdaněním
  • po zdanění

Pokud příslušné peněžní toky ve výpočtu zahrnují i daňové dopady, musí být použita diskontní sazba po zdanění.

 

-----------------------------------------

V článku byly použity tyto zdroje:

30. Net present value (online).  Datum citování: 19.1.2016. Dostupný z www: https://en.wikipedia.org/wiki/Net_present_value

31. Obaidullah Jan, ACA, CFA. NPV and inflation (online). Datum citování: 19.1.2016. Dostupný z www: http://accountingexplained.com/managerial/capital-budgeting/npv-and-inflationPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace