Dohadné účty aktivní

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Dohadná položka aktivní je v rozvaze je určitou formou „pohledávky“ (i když nejde o typickou pohledávku), o které se účtuje souvztažně s výnosy v případě, kdy ke konci účetního období je znám titul a období, do kterého výnos spadá, ale není známá přesná částka, neboť případ není doložen veškerými potřebnými doklady. Částka je tak pouze nějakým způsobem odhadována.

Dohadné účty aktivní jsou v rozvaze součástí aktiv, konkrétně:

 • Dlouhodobých pohledávek – pokud se očekává splatnost delší než 1 rok
 • Krátkodobých pohledávek – pokud se očekává splatnost do 1 roku

Pro jejich účtování slouží účet 388 – Dohadné účty aktivní.

Nejčastěji se takto účtují:

 • očekávané plnění od pojišťovny, jejíž výše nebyla ke konci účetního období potvrzena
 • výnosové úroky nezahrnuté (chybou) na bankovních výpisech
 • odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků (ČÚS č.17 bod 3.11.6.)

 

 

ÚČTOVÁNÍ

Na konci běžného účetního období:

MD 388 – Dohadné účty aktivní / D 6xx – Výnosy

V dalším účetním období mohou vzniknout 3 případy:

1/ odhad se rovnal skutečné výši pohledávky

 • MD Pohledávka / D 388 – Dohadné účty aktivní

2/ odhad byl nižší než skutečná výše pohledávky

 • do výše dohadné položky: MD Pohledávka / D 388 – Dohadné účty aktivní
 • doúčtování výnosů: MD Pohledávka / D 6xx – Výnosy

3/ odhad byl vyšší než skutečná výše pohledávky

 • do výše pohledávky: MD Pohledávka / D 388 – Dohadné účty aktivní
 • zrušení nadbytečné dohadné položky: MD 6xx – Výnosy / D 388 – Dohadné účty aktivní

 

Příklad

 

 

Jsou výnosy zaúčtované v rámci dohadných účtů zdanitelné z pohledu daně z příjmu?

Výnosy zúčtované v rámci dohadných položek jsou výnosy jako každé jiné a tudíž mají (pokud je daný výnos zdanitelný) vliv na výpočet daně z příjmu. Odhady částek by proto měly být co nejpřesnější a založené na relevantních podkladech.

 

A jaký je rozdíl mezi příjmy příštích období a dohadnou položkou aktivní?

Zjednodušeně, v míře určitosti částky výnosu. U příjmů příštích období je přesná výše známá, u dohadných položek aktivních jde jen o odhad. Více zde.

 

Normativní vymezení dohadných účtů aktivních:

 • § 10 odst 7 a § 11 odst 1-2 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Český účetní standard č.17 - bod 3.11.6.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace