Dohadné účty pasivní

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Dohadná položka pasivní je v rozvaze je určitou formou „závazků“ (i když nejde o typický závazek), o které se účtuje souvztažně s náklady v případě, kdy ke konci účetního období je znám titul a období, do kterého náklad spadá, ale není známá přesná částka, neboť případ není doložen veškerými potřebnými doklady. Částka je tak pouze nějakým způsobem odhadována.

Dohadné účty pasivní jsou v rozvaze součástím pasiv, konkrétně:

 • Dlouhodobých závazků – pokud se očekává splatnost delší než 1 rok
 • Krátkodobých závazků – pokud se očekává splatnost do 1 roku

Pro jejich účtování slouží účet 389 – Dohadné účty pasivní.

Souvstažným účtem jsou obvykle náklady, ale mohou se zde objevit i zásoby. To v případě tzv. nevyfakturovaných dodávek, o kterých se účtuje tehdy, je-li do konce roku dodána zásoba, ale není známa její přesná částka (např. faktura dorazí později). 

Nejčastěji se takto účtují:

 • nákladové úroky nezahrnuté (chybou) ke konci účetního období na bankovních výpisech
 • dluhy z odpovědnosti za způsobenou škodu, pokud ke konci účetního období není známa jeho výše
 • náhrada mzdy/platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni má zaměstnanec ze Zákoníku práce nárok a bude-li proplacena v příštím účetním období *
 • poměrná část silniční daně při účtování v hospodářském roce (ČÚS č.17 bod 3.11.7.)

* v praxi se ale obvykle účtuje spíše v podobě rezervy na nevyčerpanou dovolenou

 

 

ÚČTOVÁNÍ

Na konci běžného účetního období:

MD 5xx – Náklady (druhově příslušné), případně i zásoby či dlouhodobý majetek / D 389 – Dohadné účty pasivní

V dalším účetním období mohou vzniknout 3 případy:

1/ odhad se rovnal skutečné výši závazku

 • MD 389 – Dohadné účty pasivní / D Závazek

2/ odhad byl nižší než skutečný závazek

 • do výše dohadné položky: MD 389 – Dohadné účty pasivní / D Závazek
 • doúčtování nákladů: MD 5xx – Náklady (druhově příslušné), případně i zásoby či dlouhodobý majetek / D Závazek

3/ odhad byl vyšší než skutečný závazek

 • do výše závazku: MD 389 – Dohadné účty pasivní / D Závazek
 • zrušení nadbytečné dohadné položky: MD 389 – Dohadné účty pasivní / D 5xx – Náklady (druhově příslušné), případně i zásoby či dlouhodobý majetek

 

Příklad

 

 

Jsou náklady zaúčtované v rámci dohadných účtů uznatelné z pohledu daně z příjmu?

Náklady zúčtované v rámci dohadných položek jsou náklady jako každé jiné a tudíž mají (pokud je daný náklad běžně daňově uznatelný) vliv na výpočet daně z příjmu. Odhady částek by proto měly být co nejpřesnější a založené na relevantních podkladech.

 

A jaký je rozdíl mezi výdaji příštích období a dohadnými účty pasivními?

Zjednodušeně, v míře určitosti částky nákladu. U výdajů příštích období je přesná výše známá, u dohadných položek pasivních jde jen o odhad. Více zde.

 

Normativní vymezení dohadných účtů pasivních:

 • § 17 odst 6 a § 18 odst 1-2 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Český účetní standard č.17 - bod 3.11.7.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace