Horizontální analýza

Poslední aktualizace dne: 24.03.2016

Horizontální analýza je metodou finanční analýzy, která zobrazuje změnu (podíl či rozdíl) stejné položky v čase (např. srovnání bilanční sumy na konci sledovaného období oproti stavu ke konci předchozího roku).

 

Srovnávat je možné k:

 • nejbližšímu přechozímu období (nejčastější), např. s předchozím rokem
 • vybranému období, např. s rokem 3 roky zpátky
 • průměru několika předchozích období, např. průměr za poslední 3 roky

 

Může být zobrazena jako

 

 • rozdíl stejné položky ve finančním výkazu v čase (tj. absolutní změna):

 

 • podíl stejné položky oproti hodnotě předchozího období

 • změnu stejné položky od hodnoty minulého období oproti hodnotě předchozího období (tj. relativní změna):

výpočet, pokud jsou hodnoty v období t-1 kladné

zjednodušený výpočet, pokud jsou hodnoty v období t-1 záporné (jmenovatel vynásobit hodnotou -1)

Pozn.: Výpočet je samozřejmě složitější, ale v praxi si lze často poměrně slušně vystačit s excelovou funkcí „KDYŽ“ na tyto dvě možnosti.

(9, s. 14) 

 

Účel horizontální analýzy

 • identifikuje položky s největší absolutní či relativní změnou
 • pomáhá odvodit trend
 • umožňuje porovnat procentní změnu na položkách výstupů oproti procentní změně na položkách vstupů → % změn na položkách výstupů (např. zisk, tržby) by obecně mělo být vyšší než na položkách vstupů (např. zásoby, počet pracovníků, mzdy), nicméně záleží také na záměrech firmy (9, s.16)

 

Nevýhody horizontální analýzy

 • nemusí být k dispozici hodnoty za předchozí období (nová firma, nový produkt, jiná metodika vykazování téže položky aj.)
 • podíl nelze spočítat, pokud je hodnota předchozího období nulová
 • pokud jsou v předchozím období záporné hodnoty, musí se vzorec pro výpočet relativní odchylky upravit
 • ve výsledovce je nutné se zorientovat ve znaménkách (např. zda +10% znamená nárůst či pokles nákladů)       

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace