Hospodářský rok

Poslední aktualizace dne: 05.01.2017

Hospodářský rok je společně s kalendářním rokem jednou z možných forem účetního období. Hospodářským rokem je po sobě jdoucích 12 měsíců, které začínají prvním dnem jiného měsíce než je leden.

Hospodářský rok pak většinou slouží i jako zdaňovací období pro účely daně z příjmu:

 • u právnických osob vždy (výjimky u přechodného období)
 • fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci hospodářský rok uplatnit nemohou
 • fyzické osoby, které vedou (podvojné) účetnictví a mají příjmy pouze podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) ZoDP (tedy hlavně živnostníci), mohou uplatnit hospodářský rok podle § 7 odst. 12  ZoDP
 • fyzické osoby, které vedou (podvojné) účetnictví a mají i jiné příjmy než pouze podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) ZoDP, mohou hospodářský rok uplatnit pouze účetně, ale zdaňovacím obdobím zůstává kalendářní rok

 

Záměr změny na hospodářský rok je nezbytné oznámit místně příslušnému správci daně z příjmů:

 • 3 měsíce před začátkem hospodářského roku nebo
 • před koncem běžného účetního období

→ podle toho, který z termínů nastává dříve (odst.5, § 3 ZoÚ)

 

ZoÚ povoluje během běžného účetního období pouze jedinou takovou změnu. Obdobně postupují účetní jednotky i při přechodu z hospodářského roku na kalendářní rok. (odst.5, § 3 ZoÚ)

Hospodářský rok též lze uplatnit do 30 dnů ode dne vzniku účetní jednotky. (odst.6a, § 3 ZoÚ)

 

Hospodářský rok jako účetní období nemohou použít:

 • organizační složky státu, územní samosprávní celky, účetní jednotky zřízené zvláštním zákonem (odst.5, § 3 ZoÚ)
 • účetní jednotky vedoucí daňovou evidenci 

 

Podniky přechází na hospodářský rok například z těchto důvodů:

 • značná sezónnost prodeje - hospodářský rok je vhodné začít sezónními měsíci, protože pak jsou celoroční výsledky více předvídatelné. Například u prodeje respiračních zdravotních doplňků je sezónou období říjen - březen, může být tedy žádoucí posunout začátek hospodářského roku na např. září. 
 • snaha posunout závěrku do období, kdy je méně práce 
 • účetní a daňoví poradci bývají v období mimo standardní termíny dostupnější

Při přechodu na hospodářský rok či naopak nastává tzv. přechodné období, které je kratší nebo delší než 12 měsíců. Doba kratší než 12 měsíců ale nemůže být zdaňovacím obdobím pro účely daně z příjmu. Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace