Jaký je hlavní rozdíl mezi českým účetnictvím a IFRS či US GAAP

Poslední aktualizace dne: 30.11.2016

České účetnictví je regulováno zákonem, je více zaměřeno na vstupy a postupy účtování a je více navázané na právní podstatu transakce. IFRS či US GAAP vydává nezávislá profesní organizace (nikoliv stát), zaměřují se hlavně na výstupy z účetnictví, tj. na výkaznictví a mezi jejich hlavní zásadu patří tzv. substance over form, tj. při zobrazení transakcí dávají přednost ekonomické realitě před jejich právní formou.

 

DETAILNÍ POPIS

České účetnictví je podnikateli vedeno na základě požadavku Zákona o účetnictví (563/1991 Sb.) a prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb. a jednotlivé účetní metody a postupy jsou upraveny ve formě ministerstvem financí vydávaných Českých účetních standardů (ČÚS). Všechny tyto normy jsou tedy vydávány státem, vycházejí hlavně z právní podstaty transakcí a regulují to, jak mají vypadat vstupy a výstupy do/z účetnictví a jakým postupem transakci zaúčtovat.

Naopak IFRS či US GAAP jsou vedeny na základě požadavku nezávislých profesních organizací, snaží se zobrazit věrněji ekonomickou realitu bez ohledu na právní formu transakce a vesměs neregulují, jakým způsobem mají být jednotlivé transakce zaznamenány. Zaměřují se na výstupy z účetnictví, tj. na finanční výkazy a postup účtování nechávají víceméně na podniku. IFRS vedou povinně firmy, jejichž akcie jsou obchodovány na evropských burzách a US GAAP na burzách v USA.

Určité transakce tak mohou být podle různých standardů ve finančních výkazech zobrazeny shodně, jiné s mírnými odlišnostmi a jiné diametrálně rozdílně. Velké rozdíly jsou například u finančního leasingu. V českém účetnictví je pronajatý předmět veden v majetku pronajímatele, protože ten po právní stránce pronajímaný předmět stále vlastní. Nicméně IFRS jej eviduje v majetku nájemce, protože je to ten, kdo z dané věci generuje zisk/užitky a nese většinu rizik (tj. věc po ekonomické stránce "vlastní“).  

Do budoucna se předpokládá postupné sbližování veškerých českého účetnictví s IFRS.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace