Jaký je rozdíl mezi účetní závěrkou a účetní uzávěrkou?

Poslední aktualizace dne: 11.01.2017

Podstatou účetní závěrky je sestavení účetních výkazů, tedy hlavně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy (příp. Přehledu o peněžních tocích a Přehledu o změnách vlastního kapitálu).

Sestavení účetní závěrky je jeden z kroků účetní uzávěrky.

účetní uzávěrce jde zejména o uzavření účetních knih. Uzávěrka je poměrně pracnou činností sestávající se z celé řady úkonů, např. zaúčtování uzávěrkových transakcí (např. opravných položek, dohadných položek, inventarizačních rozdílů, odpisů, rezerv aj.), vyčíslení a zaúčtování daně z příjmu, převedení účtů na konečný účet rozvažný a sestavení právě účetní závěrky). Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace