Jaký podnikatelský subjekt má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem?

Poslední aktualizace dne: 22.01.2017

Podle ZoÚ povinnost ověřit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku:

 

ZoÚ dále v odst. 2 § 20 uvádí výjimky z výše uvedeného v případě konkurzu či reorganizace.