Kategorie výsledku hospodaření (zisku či ztráty) podle IFRS / IAS

Poslední aktualizace dne: 02.03.2016

Zisk (či ztráta), tj. hospodářský výsledek:

  • výnosy  mínus
  • náklady

→ nezahrnující ostatní úplné výnosy a náklady (tzv.  other comprehensive income) (20)

 

Ostatní úplný hospodářský výsledek (tzv. other comprehensive income)

  • výnosy nezahrnuté do zisku a ztráty  mínus
  • náklady nezahrnuté do zisku a ztráty 

→ jedná se vlastně o změnu vlastního kapitálu během sledovaného období z titulů, které nevyplývají z transakcí s vlastníky (20) (např. přecenění majetku podle IAS 16 či IAS 38)

 

Souhrnný (úplný) výsledek hospodaření (tzv. Total comprehensive income):

  • zisk (či ztráta)
  • ostatní úplný hospodářský výsledek (tzv. Other comprehensive income) (20)

 

Souhrnný (úplný) výsledek hospodaření (tzv. Total comprehensive income) musí být podle IAS 1 ještě rozčleněn na:

  • část připadající vlastníkům (resp. majoritním akcionářům majícím nad sledovaným podnikem tzv. kontrolu)
  • část připadající minoritním akcionářům (tzv. non-controlling interest) (20)

 

Souhrnný výsledek hospodaření musí být podle IFRS 5 ještě rozčleněn na:

  • zisk/ztrátu z pokračující činnosti
  • zisk/ztrátu z ukončené činnosti (určitá část firmy či aktivita, která byla buď vyřazena, nebo je držena k prodeji a splňuje podmínky stanovené v IFRS 5) (21)


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace