Komplexní náklady příštích období

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Komplexní náklady příštích období jsou položkou časového rozlišení, která v rozvaze spadá do aktiv a je o něm účtováno tehdy, kdy jsou různé prvotní náklady či výdaje (např. mzdy, služby, spotřeba materiálu, cestovné aj.) vynaložené za určitým společným účelem uskutečněny v daném účetním období, ale protože věcně (účelově) spadají do období dalšího, do nákladů budou zaúčtovány až v příštích účetních obdobích.

Pro jejich účtování slouží tyto účty:

382 – Komplexní náklady příštích období

555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období

Jde například o náklady na:

  • přípravu a záběh nové výroby
  • výzkum a vývoj
  • dlouhodobou propagaci
  • předzásobení (ČÚS č.17 bod 3.11.2.)

 

 

POSTUP ÚČTOVÁNÍ:

V průběhu běžného účetního období se zaúčtují druhově příslušné externí i interní náklady, které se vztahují k určitému účelu (např. mzdové náklady, cestovné, externí služby aj.).

Protože se ale tyto náklady věcně ani časově k tomuto období nevztahují, tyto náklady se na konci účetního období „vynulují“ účtováním MD 382 – Komplexní náklady příštích období / D 555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období.

V účetních obdobích, s nimiž náklady věcně a časově souvisejí, se provede zúčtování. To je podle ČÚS č.17 bod 3.11.2. potřeba provést nejpozději do 4 let od zaúčtování nákladů na účet 382 (velmi výjimečně i jinak, pokud tak vyplývá ze smlouvy nebo z právního předpisu).

 

Příklad

 

Normativní vymezení komplexních nákladů příštích období:

  • § 13 odst 3 a § 27 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Český účetní standard č.17 - bod 3.11.2.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace