Kurzové (měnové) riziko

Poslední aktualizace dne: 15.02.2018

Kurzové (měnové) riziko představuje riziko, že se sníží zisk či cash-flow ekonomického subjektu vlivem změn měnového kurzu.

Kurzové riziko může být:

  • transakční – souvisí s prováděním transakcí v jiné než domácí měně
  • translační – souvisí s převedením účetních výkazů či položek v cizí měně do domácí měny, např. převedení výsledků zahraniční dceřiné společnosti do domácí měny
  • ekonomické – efekt změn měnového kurzu na konkurenceschopnost podniku či/a hodnotu podniku

 

Při řízení měnového rizika lze využít tyto metody.