Metody řízení kurzového (měnového) rizika

Poslední aktualizace dne: 15.02.2018

Při řízení kurzového rizika lze použít řadu metod:

 • fakturace v domácí měně tj. buď my budeme fakturovat v zahraniční měně tuzemským odběratelům či naopak nebo nám naopak budou tuzemští dodavatelé fakturovat v zahraniční měně nebo zahraniční v domácí měně. 
 • posunutí platby nebo motivace protistrany k dřívějšímu (pozdějšímu) zaplacení za účelem využití příznivého vývoje kurzu
  • uspíšení platby (tzv. leading)
  • odklad platby (tzv. lagging)
 • záměrné plánování plateb a příjmů peněz denominovaných ve stejné měně splatných zhruba ve stejné době (tzv. matching)
 • vzájemné zápočty plateb a příjmů peněz denominovaných ve stejné měně splatných zhruba ve stejné době (tzv. netting), např. započtení vzájemných pohledávek a závazků
 • využití přirozeného zajištění peněžním trhem (tzv. money market hedging) – k převodu měn dochází již v okamžiku provedení transakce. Např. tedy již při dodávce surovin tak dojde k převodu tzv. spotovým kurzem a vkladu těchto peněz v cizí měně u banky do doby splatnosti faktury. Jistina včetně úroku, který se z vkladu naakumuluje (v cizí měně) se pak použije k zaplacení faktury (v cizí měně).
 • zajištění rizika formou derivátů (forwardy, futures, opce, swapy)
 • diverzifikace dodavatelů či odběratelů z měnového pohledu, tj. takový výběr dodavatelů a odběratelů, aby cash-flow po jednotlivých měnách bylo v průběhu času vyrovnané a rozdíl tvořila marže (či zisk) v domácí měně

 

 

A pro jaké druhy kurzového rizika jsou výše uvedené metody vhodné?

 

Výše uvedené metody lze použít pro řízení transakčního kurzového rizika, tedy rizika plynoucího z provádění transakcí, např. z pohybu kurzu mezi přijetím faktury a její platbou.

Pro řízení translačního rizika, které vyplývá z převodu účetních položek v cizí měně do domácí měny, se používá víceméně pouze matching, tj. držení vyváženého poměru aktiv a pasiv ve stejné měně, např. vyvážený poměr pohledávek a závazků ve stejné měně.

Ekonomické kurzové riziko, které vzniká vlivem změn měnového kurzu na konkurenceschopnost podniku či/a hodnotu podniku, je obtížně řiditelné. Možnou metodou je diverzifikace dodavatelů a odběratelů podle měn.

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace