Náklady příštích období

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Náklady příštích období jsou položkou časového rozlišení, která v rozvaze spadá do aktiv a je o nich účtováno tehdy, je-li v současném období uskutečněn peněžní výdaj či vznikne závazek, ale nákladů se případ bude týkat až v příštím/ch účetním/ch období/ch.

Pro účtování slouží účet 381 – Náklady příštích období.

Typicky se jedná o případy, kdy je vystavena faktura či dohodnuta smlouva, jejíž předmět nekoresponduje s kalendářním rokem a zasahuje tak do více účetních období.

Nejčastěji se takto časově rozlišují:

  • dopředně placené nájemné
  • předplatné
  • pojistné
  • náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, kdy je jejich spotřeba postupná (ČÚS č.17 bod 3.11.1.)
  • nerovnoměrné splátky nájemného u finančního leasingu

 

 

ÚČTOVÁNÍ

Účtování v běžném roce:

MD 381 – Náklady příštích období / D Závazek či přímo výdaj peněz

Druhově příslušné náklady se zaúčtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí:

5xx – Náklady / D 381 – Náklady příštích období

 

Pár příkladů

Náklady zúčtované v rámci časového rozlišení jsou náklady jako každé jiné a tudíž mají (pokud je daný náklad běžně daňově uznatelný) vliv na výpočet daně z příjmu. Například tedy v případě výše zmíněného nájemného, 2/12 částky spadne do nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů roku 20X1, 10/12 do roku 20X2.

 

 

Rozpočítání nákladů do jednotlivých období by mělo být prováděno v ideálním případě podle počtu zahrnutých dní, ale protože to většinou není moc praktické, tak alespoň na měsíční bázi.

 

Normativní vymezení nákladů příštích období:

  • § 13 odst 2 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Český účetní standard č.17 - bod 3.11.1.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace