Návratnost investice (ROI)

Poslední aktualizace dne: 17.03.2016

Návratnost investice (ROI - Return On Investment) je ukazatel sloužící k vyhodnocení ziskovosti investic. Spočítá se jako podíl přírůstkového účetního zisku generováno v důsledku provedení investice a investičních nákladů. Čím vyšší je vypočtený ukazatel, tím lépe.

 

ROI vzorec je stejný nebo velmi podobný ukazateli ROCE. Rozdíly mezi těmito dvěma ukazateli spočívají v

  • čitateli: u ROI je v čitateli většinou čistý zisk, zatímco u ROCE je EBIT (ale není to podmínkou!)
  • jmenovateli: ROI slouží k vyhodnocení investičních projektů nebo výkonnosti části podniku (tj. ve jmenovateli je investovaná částka), zatímco ROCE hodnotí ziskovost celého podniku (tj. ve jmenovateli je kapitál)

 

 

Možné vzorce pro výpočet ROI

 

Výsledná ROI by měla být vyšší než

  • minimální míra návratnosti definovaná v investiční směrnici
  • míra návratnosti alternativních projektů / investic (pokud tedy nejsou pro vyhodnocení použity i jiné ukazatele)
  • v případě použití vzorce celkový zisk / celková investice větší než 1 (inkrementální zisk je vyšší než investovaná částka)

 

Výhody ROI

  • ROI je snadno pochopitelné a metodika jeho výpočtu je v souladu s celkovým firemním ROCE (je-li tedy v čitateli použit tentýž vzorec zisku)
  • zohledňuje veškeré náklady a výnosy, které vznikly během celé doby životnosti projektu

 

Nevýhody ROI

  • ROI není založen na cash-flow, ale zisku, který je snadno manipulovatelný
  • nebere v úvahu různé načasování nákladů a výnosů a zisk není diskontován, nezohledňuje tedy princip časové hodnoty peněz
  • nebere v úvahu délku projektu a delší projekty jsou rizikovější – možné řešení: při srovnávání projektů s různou délkou trvání je možné spočítat průměrnou roční návratnost investice (tj. vydělit ROI počtem let)


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace