Pasiva

Poslední aktualizace dne: 01.12.2016

Pasiva jsou zdroje financování, které byly do podnikání nejčastěji vloženy zakladatelem, nahromaděné výsledky hospodaření či dary za dobu činnosti firmy a závazky vůči finančním institucím, dodavatelům či jiným stranám.

 

Příklady pasiv: základní kapitál vložený zakladatelem při založení firmy, rezervní fondy, nahromaděné nevyplacené zisky z minulých let, přijaté dary, závazky vůči bance z titulu úvěru, závazky vůči dodavatelům, rezervy aj.

Pasiva v účetnictví musí být rovna aktivům!

 

 

 

Členění a obsahová náplň pasiv záleží na konkrétním účetním standardu (české účetnictví může na problematiku pohlížet trochu jinak než např. IFRS). V českém účetnictví zahrnuje (viz. také nákres výše):

 • Vlastní kapitál = vlastní zdroje použité pro financování aktiv podniku. Tedy zejména zdroje, které do firmy buď vložili zakladatelé, nebo výsledky hospodaření, které si nevyplatili a nechávají jej ve firmě za účelem dalšího rozvoje. Skládá se z těchto složek:
  • Základní kapitál – počáteční vklad do firmy
  • Emisní ážio – rozdíl mezi emisní a nominální hodnotou akcie
  • Kapitálové fondy – zdroje, které firma získala jinak než svou ekonomickou aktivitou. Zahrnuje např.: přijaté dary, změny přecenění některých cenných papírů či derivátů
  • Fondy ze zisku – např. rezervní fond vytvářený pro případ ztráty
  • Nerozdělený výsledek hospodaření (zisk/ztráta) minulých období
  • Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) probíhajícího období
 • Cizí zdroje/kapitál = cizí zdroje použité pro financování aktiv podniku. Patří sem:
  • Rezervy
  • Závazky – např. vůči bankám, zaměstnancům, dodavatelům, státním institucím z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění aj.


V podvojném účetnictví jsou pasiva účtována na straně dal pasivních účtů. Výše pasiv v účetnictví musí být shodná s výší aktiv. Nicméně zda určitá položka splňuje definici pasiv či bude jako pasivum zaúčtována, záleží na účetním standardu. Například v českém účetnictví záleží dosti na právní formě, kdežto podle IFRS či US GAAP jde spíše o ekonomickou podstatu.

Financování podniku vlastními i cizími zdroji má své výhody a nevýhodyPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace