Pohotová likvidita neboli likvidita 2.stupně

Poslední aktualizace dne: 25.03.2016

Pohotová likvidita neboli likvidita 2.stupně je jedním z ukazatelů likvidity, který nás informuje o tom, kolikrát je firma schopna uhradit krátkodobé závazky, pokud přemění krátkodobé pohledávky a finanční majetek na peníze.

Tento ukazatel odečítá z oběžných aktiv jejich nejméně likvidní složku – zásoby, popř. také dlouhodobé pohledávky a je tak vhodný v odvětvích, kde firma musí ze své podstaty držeb vysoké stavy zásob.

 

Vzorec

 

 

Doporučená hodnota a interpretace 

Doporučená hodnota se pohybuje okolo 1. Nicméně stejně jako u běžné likvidity značně záleží na odvětví.

Jejich obecná interpretace:

 • nižší hodnoty = malá schopnost hradit krátkodobé závazky
 • příliš vysoké hodnoty =  neefektivita v hospodaření – posouzení je vhodné v souvislosti s ukazateli Obratu (Doby obratu)
 • ideální jsou tedy hodnoty ani nízké, ani vysoké

 

Srovnání

 • v první řadě je vhodné ukazatele srovnat s doporučenými hodnotami
 • nicméně určité odchylky jsou možné podle oboru, typu společnosti atd. – proto je důležité interní srovnání ukazatelů v časově řadě; pokud firma dlouhodobě nedosahuje doporučených hodnot, ale hospodaří bez sebemenších problémů, pak se dá očekávat, že bude nadále úspěšná se stejnými hodnotami
 • vhodné je srovnání s oborovým průměrem nebo s obdobnými firmami v oboru

 

Možné důvody pro vyšší likviditu (důvody pro nižší likviditu lze použít analogicky):

 • vysoké zůstatky pohledávek (vhodné posoudit společně s ukazatelem Doba obratu pohledávek)
  • např. vysoká pohledávka, kterou odběratel nestihl uhradit do konce roku
  • zvýšila se nedobytnost pohledávek
  • poskytnutí delší splatnosti odběratelům, např. z důvodu jejich získání či retence
  • pohledávky jsou nadhodnoceny – např. nebyly vytvořeny opravné položky, k nimž je ve skutečnosti oprávněný důvod
 • nízké zůstatky závazků, např. díky efektivnímu řízení vztahu s dodavateli (vhodné posoudit společně s ukazatelem Doba obratu závazků)
 • ekonomický růst, kdy bývá likvidita nižší, protože závazky narůstají více než oběžný majetek (14)


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace