Pořizovací cena

Poslední aktualizace dne: 08.05.2017

Pořizovací cenou je podle Zákona o účetnictví cena, za kterou byl majetek pořízen (dříve známá jako cena pořízení) a náklady související s jeho pořízením. Pořizovací cenou se v českém účetnictví oceňuje majetek nabytý za úplatu.

Podle Zákona o účetnictví se pořizovací cenou oceňují:

 • hmotný majetek včetně zásob, vyjma majetku vytvořeného vlastní činností
 • nehmotný majetek, vyjma nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností a pohledávek
 • pohledávky – jen při nabytí za úplatu nebo vkladem
 • podíly, cenné papíry a deriváty (odst.1 § 25 ZoÚ)

 

Příklady nákladů souvisejících s pořízením:

 • u zásob → přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné, náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží (odst.1-2 § 49 ZoÚ)
 • u pohledávek při nabytí za úplatu nebo vkladem → náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize (§ 50 ZoÚ)
 • u cenných papírů a podílů → poplatky makléřům, poradcům, burzám (§ 48 ZoÚ)
 • u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku → například odměny za poradenské služby a zprostředkování, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení, licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby, zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. (odst.1 § 47 ZoÚ) Více zde.

 

Náklady souvisejícími s pořízením NEJSOU zejména:

 • u zásob → úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů (odst.1 § 49 ZoÚ)
 • u cenných papírů a podílů → úroky z úvěrů na jejich pořízení cenných a náklady spojené s jejich držbou (§ 48 ZoÚ)
 • u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku → například opravy a údržba, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, náklady na zaškolení pracovníků, náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami (odst.1 § 47 ZoÚ) Více zde.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace