Přehled o změnách vlastního kapitálu

Poslední aktualizace dne: 11.01.2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu je společně s Rozvahou, Výkazem zisku a ztráty, Přílohou a Přehledem o peněžních tocích jedním z účetních výkazů, který se sestavuje v rámci účetní závěrky. Výkaz podává detailní přehled o pohybech jednotlivých složek vlastního kapitálu během sledovaného období. Rozdíl konečného a počátečního stavu vlastního kapitálurozvahy se tedy musí rovnat sumě všech pohybů uvedených ve výkazu.

Přehled o změnách vlastního kapitálu není vždy povinnou součástí účetní závěrky – musí jej vyhotovovat obvykle pouze obchodní společnosti, které jsou středními a velkými účetními jednotkami. (odst.2, § 18 ZoÚ)

Struktura výkazu není v Zákoně o účetnictví ani ve Vyhlášce zakotvena. Vyhláška pouze v odst. 6 § 3 uvádí, že výkaz představuje rozpis položek vlastního kapitálurozvahy a podává informaci o jeho změnách (položkově) za sledované období. A jako v každém účetní výkazu musí být v přehledu též uvedeny informace za srovnatelné minulé období.

 

 

Nicméně struktura bývá obvykle následující:

  • ve sloupcích položky vlastního kapitálu podle jeho struktury v rozvaze
  • v řádcích jednotlivé druhy transakcí. Ty mohou být v každém roce nebo u každé účetní jednotky jiné, tudíž struktura může být velmi variabilní.

 

Formát a struktura Přehledu o změnách vlastního kapitálu může vypadat například takto:

Obdobnou strukturu má přehled změn vlastního kapitálu i podle IFRS, resp. IAS 1.

Položky ve sloupcích mohou být zobrazeny i ve větším detailu.

 

Kromě přehledu o změnách vlastního kapitálu pro jednotlivou entitu (podnik) se pro podniky ve skupině sestavuje i tzv. konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu.

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace