Příjmy příštích období

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Příjmy příštích období jsou položkou časového rozlišení, která v rozvaze spadá do aktiv a je o nich tedy účtováno tehdy, spadá-li výnos z věcného a časového hlediska do současného období, ale pohledávka (nebo rovnou příjem) vznikne (a má vzniknout) až v příštím/ch účetním/ch období/ch.

Pro jejich účtování slouží účet 385 – Příjmy příštích období.

Nejčastěji se takto časově rozlišuje:

  • výnosové provize
  • provedené a dosud nevyúčtované služby (ČÚS č.17, bod 3.11.5.)
  • pozadu inkasované nájemné

 

 

ÚČTOVÁNÍ

V  období, s kterým výnosy časově a věcně souvisejí:

MD 385 – Příjmy příštích období (nikoliv pohledávka!) / D 6xx Výnosy

V dalším/ch účetním/ch období/ch:

MD Pohledávka či příjem peněz / D 385 – Příjmy příštích období

 

Příklad

 

A podléhají výnosy zúčtované oproti Příjmům příštích období dani z příjmu?

Výnosy zúčtované v rámci časového rozlišení jsou výnosy jako každé jiné a tudíž mají (pokud je daný výnos zdanitelný) vliv na výpočet daně z příjmu. Například tedy v případě výše zmíněného nájemného, 2/12 částky spadne do zdanitelných výnosů na roku 20X1, 10/12 do roku 20X2.

 

 

Rozpočítání výnosů do jednotlivých období by mělo být prováděno v ideálním případě podle počtu zahrnutých dní, ale protože to je obvykle nepraktické, tak alespoň na měsíční bázi.

 

A jaký je rozdíl mezi příjmy příštích období a dohadnými účty aktivními?

Zjednodušeně, v míře určitosti částky výnosu. U příjmů příštích období je přesná výše známá, u dohadných položek aktivních jde jen o odhad. Více zde.

 

Normativní vymezení příjmů příštích období:

  • § 13 odst 4 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Český účetní standard č.17 - bod 3.11.5.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace