Přímé (jednicové) náklady

Poslední aktualizace dne: 26.03.2016

Přímé náklady (jednicové náklady) jsou náklady, které jsou přímo a jasně přiřaditelné k nákladovému objektu (obvykle ke konkrétnímu výrobku nebo službě), tedy v případě výrobních firem náklady PŘÍMO spojené s výrobou.  Společně s náklady nepřímými (režijními) tvoří celkové náklady podniku. Protože jsou přímo přiřaditelné na tzv. kalkulační jednici (nejčastěji jednotlivý kus výrobku), jsou někdy také nazývány i jako náklady jednicové.

Příklady přímých nákladů: náklady na suroviny a základní výrobní materiál, mzdy dělníků

Přímými náklady NEJSOU zejména: mzdy zaměstnanců nezapojených do výrobního procesu, prodejní, distribuční a správní režie

 

PŘÍMÉ NÁKLADY ZAHRNUJÍ:

 

ÚČTOVÁNÍ PŘÍMÝCH NÁKLADŮ - OBECNĚ

Přímé náklady použité při výrobě zásob vlastní výroby, případně i jiného majetku NEJSOU (případně společně s příčinně přiřaditelnými nepřímými výrobními náklady) účtovány rovnou do nákladů, ale stávají se nejprve součástí zásob (příp. jiného majetku). Nákladem se stávají až v momentě prodeje zásob.

Přesný a detailní výčet nákladů, které do přímých nákladů spadají, neexistuje. To proto, že výroba je v každém odvětví nebo i podniku jiná. Existují jen obecné výčty a definice, z kterých lze pochopit princip.

 

 

ÚČTOVÁNÍ PŘÍMÝCH NÁKLADŮ V ČESKÉM ÚČETNICTVÍ

V českém účetnictví tvoří přímé náklady dle § 25 odst. 5 ZoÚ součást tzv. vlastních nákladů, které slouží (případně společně s přiřaditelnými nepřímými výrobními náklady) k ocenění hmotného a nehmotného majetku vyjma pohledávek vytvořeného vlastní činností (zejména zásob vlastní výroby).

Zákon o účetnictví stanovuje obsah přímých nákladů takto:

Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v PŘÍMÉ souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.  (§ 25 odst. 5 ZoÚ)

Detailnější definici přímých nákladů pro účely českého účetnictví lze nalézt v interpretaci Národní účetní rady I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností.

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PŘÍMÝMI A VARIABILNÍMI NÁKLADY? Valná většina přímých nákladů jsou náklady variabilní, ale jelikož jde o jiný typ kategorizace využívající pro zatřídění jiná kritéria, není to samozřejmě podmínkou.

 

 

Přímé náklady mohou být jak externí, tak i interní.

 

Příklady přímých / nepřímých nákladů v členění na variabilní / fixní & výrobní/nevýrobní:

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace