Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE)

Poslední aktualizace dne: 25.03.2016

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) je jedním z ukazatelů ziskovosti a vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří s dlouhodobě vloženými zdroji, tj. kolik zisku přinese dlouhodobě investovaná koruna. 

Ukazatel ROCE tak poskytuje lepší informace než ROE, protože ROE má ve jmenovateli pouze vlastní kapitál a nezohledňuje tak výši úvěrů (resp. dlouhodobých závazků).

 

Vzorec

 

 

* může být ve formě průměru začátku a konce sledovaného období

Ziskem v čitateli je nejčastěji EBIT, ale může být také EBT, EAT, Net income či Net income ponížený o úroky z dlouhodobých úvěrů.

 

 

S čím je vhodné ROCE poměřovat a doporučené hodnoty:

  • s obecnými komparativy ve finanční analýze
  • se současnými výpůjčními náklady (tj. hlavně úroková sazba), které by mělo ROCE přesáhnout. Žádná fixní doporučená hodnota o kolik neexistuje, ale minimálně 2x vyšší by ROCE být mělo. (10)
  • s podnikovým WACC, jež by ROCE mělo přesáhnout

 

Nedostatky ROCE

  • problémy se srovnatelností, protože do čitatele ve výpočtu mohou vstupovat různé kategorie zisku
  • kapitálově intenzivní firmy dosahující stejného zisku jako firmy s nižší potřebou kapitálu budou mít nižší ROCE; srovnání firem v různých oborech tak může být rozporuplné
  • ukazatel je značně závislý na způsobu ocenění majetku – např. nadhodnocení dlouhodobého majetku vede k poklesu ROCE ze dvou důvodů:
    • nadhodnocení aktiv (vyšší jmenovatel = nižší ROCE)
    • nadhodnocení odpisů = snížení zisku (nižší čitatel = nižší ROCE)


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace