Reprodukční pořizovací cena

Poslední aktualizace dne: 08.05.2017

Reprodukční pořizovací cena je dle Zákona o účetnictví cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. (odst.5 § 25 ZoÚ)

 

Reprodukční pořizovací cenou se v českém účetnictví oceňuje zejména majetek:

  • v případech bezúplatného nabytí, vyjma peněžních prostředků a cenin (odst.1 § 25 ZoÚ)
  • majetek vytvořený vlastní činností v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit (odst.1 § 25 ZoÚ)
  • dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou, pokud ve smlouvě nejsou sjednány pořizovací ceny (odst. 8 § 47 Vyhl.)
  • vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak (bod 3.2. ČÚS č. 013)
  • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (například inventarizační přebytek) (bod 3.2. ČÚS č. 013)

Ocenění je pro účely účetnictví tedy stanoveno na základě nějaké báze, která je ekonomicky zdůvodnitelná. Pro případ inventarizačních přebytků jí tedy může například být skladová cena obdobné zásoby.

Zákon o daních z příjmu ji definuje obdobně, nicméně ve své dikci více navazuje na Zákon o oceňování majetku.

 

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace