Rozdíl mezi náklady a výdaji

Poslední aktualizace dne: 26.03.2016

Některé náklady jsou zároveň spojeny s výdajem peněz, ale některé nikoliv. Nejde tudíž o shodné pojmy. Vysvětlení asi nejlépe na příkladech:

 • platba za opravu stroje v hotovosti - náklad i výdaj zároveň

 • oprava stroje na fakturu - náklad, ale ne výdaj (výdaj bude uskutečněn až po zaplacení faktury)

 • nákup stroje v hotovosti -  výdaj, ale ne náklad (místo výdaje je účtován dlouhodobý majetek, který se po dobu životnosti postupně odepisuje do nákladů)

 • odpis stroje v průběhu jeho životnosti - náklad, ale ne výdaj

 • úhrada závazku dodavateli za opravu stroje - výdaj, ale ne náklad (náklad byl uskutečněn již v momentě opravy, nyní se faktura jen platí, proto výdaj)

Z tohoto důvodu může jednoduše dojít k situaci, kdy firma dosahuje zisk, ale skutečně nemá peníze. Co z toho plyne? Ke sledování výkonnosti podniku nespoléhat pouze na ukazatel zisku, ale také (a hlavně!!!) na cash-flow. 

 

PÁR DEFINIC

Výdaje jsou spojeny s pohybem peněz a ovlivňují cash-flow společnosti. Výdaje představují odliv peněžních prostředků (v hotovosti, z bankovního účtu).

Náklady představují spotřebu vstupů (materiálu, práce atd.) vynaloženou za účelem dosažení výnosů. 

Náklady (a výnosy) tvoří položky výkazu zisku a ztráty a mohou, ale nemusí být zároveň výdaji (a příjmy). Stejně tak výdaje a příjmy mohou být zároveň náklady a výnosy, ale nemusí.

Z těchto rozdílů vyplývají i rozdíly mezi cash-flow a výkazem zisku a ztráty

 

Příklady

 • Příklady nákladů, které nejsou výdaji
  • Jdete na školení a dodavatel Vám vystaví fakturu s 30ti denní splatností. Náklad vznikne již k datu školení, kdy účtujete MD: náklad, D: závazek. Výdaj vznikne až v okamžiku úhrady (tedy třeba až po zmíněných 30ti dnech), kdy budete účtovat MD: závazek, D: běžný účet.
  • Odpisy. Koupíte si výrobní stroj a jeho hodnotu zahrnete do dlouhodobého majetku (MD: dlouhodobý majetek, D: běžný účet). V tento moment byl tedy uskutečněn výdaj, ale nemáte žádný náklad, protože stroj byl zahrnut do aktiv (dlouhodobého majetku). Tento majetek začnete odepisovat. Odpis (náklad) bude účtován na MD postupně po celou dobu životnosti stroje (několik let).
 • Příklad výdaje, který není nákladem
  • Například náklady příštích období. Pokud platíte nájemné dopředu, tato platba je v daném okamžiku pouze výdajem (MD: náklady příštích období (aktivum), D: běžný účet). Nákladem se ale stane v souladu s akruálním principem účetnictví až v období, s kterým nájem věcně a časově souvisí (MD: náklad, D: náklady příštích období).


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace