Rozdíl mezi ziskem a cash-flow

Poslední aktualizace dne: 01.03.2016

Zisk se ve většině případů nerovná přílivu peněz (cash-flow), neboť zisk je definován jako rozdíl výnosů a nákladů, kdežto cash-flow jako rozdíl příjmů a výdajů. 

Účetní zisk je výslednou položkou ve Výkazu zisku a ztráty, kdežto cash-flow je výslednou položkou Výkazu o peněžních tocích.

Výnosy představují přínosy, které podnik získá díky svým ekonomickým aktivitám.

Příjmy představují příliv peněžních prostředků (byť v hotovosti či na bankovní účet).

Rozdíly mezi výnosy a příjmy vyplývají například z nedobytnosti pohledávek (např. výnos byl zúčtován v okamžiku dodávky, nicméně zákazník dosud nezaplatil).

 

Náklady představují spotřebu vstupů (materiálu, práce atd.) vynaloženou za účelem dosažení výnosů.

Výdaje představují odliv peněžních prostředků (v hotovosti, z bankovního účtu).

Rozdíly mezi náklady a výdaji vyplývají například z nákupů dlouhodobého majetku (výdaj vynaložen při nákupu, ale odpisy jsou účtovány postupně během celé doby života majetku) či nákupy, které jsou zahrnovány do hodnoty zásob a nákladem se stávají až v momentě jejich prodeje.

Více příkladů je možno nalézt ve článku Rozdíl mezi náklady a výdaji.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace