Translační kurzové (měnové) riziko

Poslední aktualizace dne: 14.02.2018

Translační kurzové riziko je typ kurzového rizika, které vzniká v souvislosti převedením finančních/účetních výkazů či položek do domácí měny. Jde tedy riziko poklesu zisku nebo cash-flow například z důvodu přecenění pohledávek či závazků v cizí měně na domácí měnu nebo o převedení výsledků zahraniční dceřiné společnosti do domácí měny k datu účetní závěrky.

 

Není tedy spojeno s pohybem peněžních prostředků.

 

Možnou formou řízení translačního rizika je držení vyváženého poměru aktiv a pasiv ve stejné měně (tzv. matching), např. vyvážený poměr pohledávek a závazků ve stejné měně.