Účetní doklady

Poslední aktualizace dne: 06.01.2017

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy zachycující účetní případy, na jejichž základě se (výhradně) provádí účetní zápisy do účetních knih.

Příklady účetních dokladů: faktura přijatá, faktura vydaná, příjemka, výdejka, výpis z bankovního účtu, protokol o zařazení dlouhodobého majetku, příjmový či výdajový pokladní doklad aj.

 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí podle ZoÚ obsahovat tyto náležitosti:

 • označení účetního dokladu
 • obsah účetního případu a jeho účastníky
 • peněžní částku či cenu za měrnou jednotku a množství
 • datum vyhotovení účetního dokladu
 • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s datem vyhotovení účetního dokladu
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (odst.1, § 11 ZoÚ)

 

Účetní doklady mohou být nejrůznějších typů:

 • Podle účastníků:
  • externí – zachycené účetní případy mají účastníky mimo účetní jednotku, např. faktura či výpis z bankovního účtu
  • interní - zachycené účetní případy se týkají pouze dané účetní jednotky – např. příjemka, výdejka, zápis o zařazení dlouhodobého majetku

 

Možnosti spojování (rozdělování) uvedených náležitostí:

 • náležitosti jednoho dokladu mohou být na více účetních záznamech
 • náležitosti týkající se obsahu a peněžní částky mohou „spojovat“ více účetních případů
 • více účetních dokladů může mít společný podpisový záznam

je nutný identifikátor zajišťující vazbu mezi účetním záznamem a dokladem (odst.1, § 11 ZoÚ)

 

Účetní doklady musí být vyhotoveny bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují. (odst.2, § 11 ZoÚ)

Účetní doklady jsou vyhotovovány v češtině; v cizím jazyce jen tehdy, je-li splněna podmínka srozumitelnosti. (odst.13, § 4 ZoÚ)

 

Pro účetní doklady platí povinnost úschovy (tj. archivace) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. (odst.2b § 31 ZoÚ) Ale pozor, zvláštní předpisy mohou u konkrétních dokladů určit i delší dobu archivace (např. u dokladů pro mzdy pro účely důchodového zabezpečení).

 

S účetním doklady se obvykle provádějí různé práce (přijetí/vystavení, rozdělení do typů, očíslování, kontrola správnosti, kontace, zaúčtování, úschova, skartace), které tvoří tzv. oběh účetních dokladůPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace