Účetní uzávěrka

Poslední aktualizace dne: 10.01.2017

Účetní uzávěrka spočívá v uzavření účetních knih, ke kterému dochází k rozvahovému dni (obvykle poslední den účetního období), a v operacích s tím souvisejících.

 

Spočívá řadě úkonů:

 1. provedení inventarizace
 2. zaúčtování všech účetních případů, které spadají do sledovaného období, a to hlavně:
  • inventarizačních rozdílů
  • zásob na cestě
  • při účtování zásob způsobem B přeúčtování počátečního stavu do nákladů a konečného stavu naopak z nákladů do zásob
  • odpisů
  • opravných položek a změn z přecenění
  • dohadných položek a časového rozlišení
  • rezerv
  • kurzových rozdílů
 3. „předběžné“ uzavření nákladových účtů a vyčíslení „předběžného“ výsledku hospodaření
 4. transformace „předběžného“ výsledku hospodaření na základ daně z příjmu, výpočet a daně z příjmu a její zaúčtování
 5. případně výpočet odložené daně a její zaúčtování
 6. „finální“ uzavření účetních knih 
  • vyčíslení obratů a zůstatků účtů
  • vyčíslení „konečného“ výsledku hospodaření
  • přeúčtování zůstatků rozvahových účtů na účet 702 – Konečný účet rozvažný
  • přeúčtování obratů výsledkových účtů na účet 710 – Účet zisků a ztrát
  • přeúčtování zůstatku účtu 710 na účet 702 - Konečný účet rozvažný
 7. sestavení patřičných výkazů, tj. účetní závěrka

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace