Účetnictví a jeho typy

Poslední aktualizace dne: 29.10.2016

Tato krátká série se snaží ukázat, že pojem účetnictví je mnohem širší než se většina lidí domnívá. Stručně popisuje základní okruhy účetnictví, zejména účetnictví finanční a manažerské.

Na tuto sérii volně navazuje samostatná série Nákladové účetnictví.

 Okruhy účetnictví (aneb není účetnictví jako účetnictví)

Pojem účetnictví je mnohem širší než pouze finanční účetnictví. Účetnictví zahrnuje různé okruhy (typy), které se liší zejména obsaženými informacemi a uživateli, které jejich výstupy používají.Finanční účetnictví

Účelem finančního účetnictví je zobrazit věrný a poctivý obraz o finanční situaci (rozvaha), finanční výkonnosti (výsledovka) a cash-flow organizace pro externí uživatele, např. pro akcionáře, investory, věřitele nebo vládu. Finanční účetnictví využívá především historických dat organizace a je vedeno (většinou) povinně.

Finanční účetnictví je regulováno buď prostřednictvím obecně uznávaných účetních standardů (GAAP, například IFRS nebo US GAAP) nebo vnitrostátních právních předpisů (např. Zákon o účetnictví v ČR).

 


Manažerské účetnictví

Hlavním účelem manažerského účetnictví je poskytování informací pro rozhodování. Jako takové se zaměřuje zejména na budoucnost a je určeno pro použití uvnitř organizace, zejména pro manažery. Manažerské účetnictví používá data nejen z finančního účetnictví, ale také z jiných vnitřních a vnějších zdrojů. Organizace nemá žádnou povinnost manažerské účetnictví vést. Jeho výstupy nemusí být nutně v podobě rozvahy, výsledovky či a cash-flow. Výstup může být pouze jakýsi soubor analýz např. produktů, segmentů, oblastí atd.Organizace finančního a manažerského účetnictví

Téměř každá organizace je povinna vést finanční účetnictví. Manažerské účetnictví je vedeno dobrovolně na základě rozhodnutí managementu. Organizace může vedení obou druhů účetnictví systémově řešit jako:

 • Dva (nebo více) účetních okruhů (systémů) – organizace tak vede dva nebo více oddělených účetních okruhů (systémů). Je to sice mnohem obtížnější a organizace pak může mít dvě (nebo více) sad zisku (či rozvahy).  Nicméně tento systém poskytuje lepší informace pro rozhodování a více vyhoví informačním požadavkům různých uživatelů.  Je více než vhodné provádět pravidelnou rekonciliaci rozdílů mezi jednotlivými účetními okruhy, což lze zajistit propojením obou soustav spojovacími účty.

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví je tvořeno řadou metod, technik a postupů manažerského účetnictví používaných zejména za účelem získání skutečných či plánovaných nákladů na nákladový objekt (např. nákladové středisko, výrobek, kalkulační jednice, proces, činnost).

Je nezbytné mít na paměti, že nákladové účetnictví není exaktní disciplína. Zahrnuje soubor vyzkoušených metod nebo technik, ale zároveň se při jeho aplikaci nesmí zapomenout na zdravý rozum.

 

Účelem nákladového účetnictví je

 

 • Usnadnění rozhodování
  • Pomáhá analyzovat ziskovost produktů - pomáhá především určit, které výrobky jsou ziskové a které nejsou.
  • Umožňuje stanovit cenu metodou přirážky k nákladům (tzv. cost-plus pricing). Tento postup tvorby ceny však postrádá obchodní přístup, protože cena založená pouze na nákladech nemusí být konkurenceschopná.
 • Kontrola nad náklady
  • Analýza nákladů je základem při snižování či optimalizaci nákladů.
  • Je často vstupem pro tvorbu plánů a rozpočtů a slouží tak jako varovný signál v případě překročení nákladového rozpočtu.
 • Ocenění zásob a nákladů na prodané zásoby – pomáhá určit:
  • jaké náklady mají být zahrnuty do hodnoty zásob (nebo nákladů na prodané zásoby) a které budou okamžitě zaúčtovány do nákladů z věcného hlediska
  • na které nákladové objekty je vhodné náklady alokovat
  • metodiku pro alokaci a rozvržení nákladů.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace