Účtová skupina 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

Poslední aktualizace dne: 17.05.2017

Opravné položky jsou účetním institutem, o kterém je účtováno v návaznosti na provedenou inventarizaci v případě, že dojde k DOČASNÉMU snížení ocenění majetku. Tvoří se tehdy, je-li užitná hodnota dlouhodobého majetku zjištěná při inventarizaci dočasně výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek.

Snížení hodnoty musí být PŘECHODNÉ, nikoliv trvalé - to by se vyjádřilo prostřednictvím odpisů.

Účtová skupina 09 spadá do účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek.

 

ÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU A NEHMOTNÉMU MAJETKU

 

Účtová skupina 09 může obsahovat tyto syntetické účty:

091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku

093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku

094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku

095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek

096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku

Pozn.: Podnik si může strukturu v rámci účtové skupiny 09 navrhnout sám. Nicméně tato či obdobná struktura je stále běžnou zaběhnutou praxí.

 

 

rozvaze se opravné položky k dlouhodobému majetku nachází:

  • v běžném účetním období - společně s odpisy ve sloupci korekce u konkrétní položky dlouhodobého majetku. Netto hodnoty majetku jsou tedy uvedeny po jejich odečtení.
  • v minulém účetním období (zobrazeném pro srovnatelnost) – uvádí se pouze netto hodnoty, tedy po hodnoty majetku po odečtení opravných položek (a odpisů)

 

Protože nejde o opravné položky tvořené podle zvláštních právních předpisů (tj. zejména Zákona o rezervách):

  • netvoří je podle odst. 3a § 2 Vyhl. účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zkráceném rozsahu
  • nejde o při jejich tvorbě o náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů

 

Více o postupech při účtování opravných položek (inventarizace, informace v příloze závěrky,…) zde.  

Obecněji o opravných položkách zde.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace