Účtování při uzavření účetních knih

Poslední aktualizace dne: 20.02.2017

Účetní zápisy při uzavírání účetních knih řeší ČÚS č.001 v bodech 2.2.1.-2.2.5:

Postup:

1/ Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na MD účtu 710 – Účet zisků a ztrát.

2/ Konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují na D účtu 710 – Účet zisků a ztrát.

3/ Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují MD účtu 702 – Konečný účet rozvažný.

4/ Konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují D účtu 702 – Konečný účet rozvažný.

5/ Výsledný zůstatek účtu 710 – Účet zisků a ztrát se přeúčtuje na účet 702 – Konečný účet rozvažný, zisk na D a ztráta na MD.

 

 

Odlišnosti v postupu u veřejné obchodní společnosti (obdobně i komanditní společnosti ve vztahu ke komplementářům):

  • V „nultém kroku“ se zaúčtuje:
    • nárok na podíl na zisku společníků: MD 596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům / D  364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
    • povinnost k úhradě ztráty: MD  354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty / D 596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
  • dále podnik pokračuje v postupu výše (tj. bodem 1-5), nicméně tím, že byl celkový zisk/ztráta převeden pomocí účtu 596 společníkům, nebude mít účet 710 – Účet zisků a ztrát žádný zůstatek

 

Pozn.: ČÚS uvádí pouze účtové skupiny, v popisu výše jsou uvedeny konkrétní syntetické účty.

 

Neodpovídá-li obsah položek účetní závěrky skutečnému stavu, je možné již uzavřené účetní knihy znovu otevřít. Opravu však lze provést jen do okamžiku schválení účetní závěrky statutárním orgánem, nejpozději do konce následujícího účetního období (odst.7 § 17 ZoÚ)

Po schválení účetní závěrky není možné žádné účetní zápisy přidávat. Zde ale platí výjimka pro přeměny společností (odst.7 § 17 ZoÚ)Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace