Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR)

Poslední aktualizace dne: 25.03.2016

Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR) je jedním z ukazatelů finanční struktury a zadluženosti. Ukazuje, jaký je podíl cash-flow (vypočteného zjednodušeně ze zisku po zdanění) sledovaného období na všech budoucích splátkách úvěrů a půjček včetně úrokových plateb.

 

Vzorec

EAT/PAT - zisk po zdanění (Earnings/Profit After Tax)

 

Interpretace

Čím jsou hodnoty vyšší, tím lépe.
Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii