Ukazatele aktivity

Poslední aktualizace dne: 25.03.2016

Ukazatele aktivity hodnotí efektivitu firmy ve využívání svých aktiv. Hodnotí zejména, jak dlouho majetek drží svou formu, než se přemění na tržby nebo na peníze a rychlost obratu.

 

Pokud firma drží:

  • příliš mnoho majetku → nehospodárné využití; navíc majetek musí být nějak financován, takže firma platí „zbytečné“ úroky
  • příliš málo majetku → firma nemusí být schopna dodávat odběratelům v domluvených termínech či reagovat na požadavky trhu z titulu nových příležitostí

firma by tak měla najít rozumný kompromis

 

Nevýhody poměrových ukazatelů aktivity:

  • velký vliv má ocenění aktiv a ceny, za které by aktiva pořízena (různé ceny)
  • poměřuje různá aktiva (majetek) z rozvahy, což je stavová veličina a ukazatele z výsledovky (nejčastěji tržby), což je suma transakcí za určité časové období (nejčastěji rok) – z tohoto důvodu se rozvahové vstupy často počítají jako aritmetický průměr začátku a konce období či se vylučují položky, které v daném období nemohly mít na výsledovku vliv

 

Ukazatele se dělí na dvě navzájem inverzní skupiny:

  • dobu obratu, tj. jak dlouho majetek drží svou formu, než se přemění na tržby nebo na peníze. Tyto ukazatele by měly být u aktiv (majetku) co nejnižší. Pokud hodnotí závazky, tak co nejvyšší.

výpočet:  vybrané aktivum či pasivum / tržby či náklady * počet dní v roce (360/365)

 

  • obrátkovost majetku, tj. počet obrátek za určitou dobu (většinou 365 či 360 dní). Tyto ukazatele by měly být pro obrátkovost aktiv (majetku) co nejvyšší.

výpočet:  tržby či náklady / vybrané aktivum či pasivum

výpočet z doby obratu:  365 /  daný ukazatel doby obratu

 

Důležitý v interpretaci je trend.

 

Ukazatele aktivity jsou:Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace