Upravená současná hodnota (APV)

Poslední aktualizace dne: 17.03.2016

Upravená (čistá) současná hodnota (APV) je technika velmi podobná čisté současné hodnotě (ČSH). Používá se pro hodnocení projektů zejména v případě, kdy:

  • stávající kapitálová struktura bude uskutečněním projektu výrazně změněna - důvodem je fakt, že ve srovnání s tradiční metodou ČSH bere při rozhodování v úvahu i finanční důsledky specifické struktury financování projektu
  • kdy se neustále mění předpoklady o struktuře financování projektu - to proto, že je výsledek snadné přepočítat

 

Kroky pro výpočet APV jsou následující:

1. Výpočet tzv. základního scénáře ČSH. Je to výpočet klasické ČSH s jedinou výjimkou – jako diskontní sazba se použijí tzv. náklady vlastního "nezadluženého" kapitálu (nikoliv celkové náklady kapitálu). Tím se obdrží výsledek, který říká, jakou hodnotu projekt vygeneruje, pokud by podnik k financování použil pouze vlastní "upravený" kapitál. To jsou náklady kapitálu, v nichž se do tradičního modelu CAPM ve vzorci nahradí beta naší firmy betou nezadlužené firmy (unlevered beta - βu), která nese obdobné podnikatelské riziko a působí v odvětví, kam chceme diverzifikovat.

 

2. Výpočet čisté současné hodnoty projektových vedlejších efektů financování:

+ čistá současná hodnota daňové úlevy vyplývající z titulu placení úroků z úvěru

-  čistá současná hodnota emisních či transakčních nákladů při vystavení úvěru 

+ čistá současná hodnota daňové úlevy vyplývající z emisních či transakčních nákladů výše

+/- případné další efekty, např. dotace

 

3. Součet základního scénáře ČSH (krok č. 1) a čisté současné hodnoty projektových vedlejších efektů financování (krok č. 2). Pokud vyjde APV > 0, je projekt považován za životaschopný. (44)

 

Největší nevýhodou APV je, že nebere v úvahu navýšení finančního rizika vyplývajícího z vyššího zadlužení (44)

 

Příklad

Podnik hodlá diverzifikovat do nového odvětví, kde je průměrná beta 1,25, poměr vlastního/ cizího kapitálu 60:40 a očekávaný výnos na trhu 14%. Bezrizikové sazba je 5% a úroková sazba 9%. Investice má hodnotu je € 500 (neodpisovatelná, účtována okamžitě do nákladů) a roční peněžní toky jsou € 150, € 200, € 200, € 100  a € 70. Investice bude financována v poměru vlastní / cizí kapitál 30:70. Sazba daně z příjmu je 15%.

 

1. Základní scénář ČSH:

βu = 1,25 / ((1+ (1-0,15) * (40/60)) = 1,25 / 1,57 = 0,8

Ke = 5% + 0,8 * (14% - 5%) = 12,2% (zaokrouhleno na 12%)

 

2. ČSH vedlejších efektů financování projektu:

výše úvěru = 70% * 500 = 350

roční úrok = 9% * 350 = 31,5

daňová úleva na ročním úroku = 31,5 * 15% = 4,7

současná hodnota daňových úlev na ročním úroku = 4,7 * 3,89 (9% anuitní faktor po dobu 5 let) = 18

 

3. APV = 34 + 18 = + 52 ... projekt je životaschopný

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace