Vlastní náklady

Poslední aktualizace dne: 08.05.2017

Vlastní náklady jsou jednou formou tzv. vstupní ceny, která podle Zákona o účetnictví zahrnuje:

  • přímé náklady vynaložené na výrobu - pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou (nebo jinou činností)
  • popřípadě i přiřaditelné nepřímé výrobní náklady (odst.5 § 25 ZoÚ)

 

Přímé náklady a přiřaditelné nepřímé výrobní náklady jsou pro ocenění v účetnictví definovány v interpretaci Národní účetní rady I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností.

Vlastními náklady se v českém účetnictví oceňuje nehmotný i hmotný majetek (včetně zásob a příchovků zvířat) vytvořený vlastní činností. (odst.1 § 25 ZoÚ)

 

Více o ocenění zásob vlastními náklady zde.