Vnitřní výnosové procento (IRR)

Poslední aktualizace dne: 17.03.2016

Vnitřní výnosové procento (Internal rate of return - IRR) je metoda používaná pro hodnocení investic, která počítá míru návratnosti projektu. Metoda IRR je spojena s metodou čisté současné hodnoty (ČSH), neboť IRR je diskontní sazba, při které je ČSH nulová.

  • je-li IRR > stanovená minimální míra návratnosti (často WACC) → investice firmě přináší přidanou hodnotu → investici lze přijmout (nicméně přijata být ve finále nemusí, protože alternativní projekty mohou generovat vyšší % nebo pro realizaci projektu není dostatek prostředků)
  • je-li IRR < stanovená minimální míra návratnosti (často WACC) → investice firmě nepřináší přidanou hodnotu →  měla by být zamítnuta


 

Vzorec pro výpočet IRR

CF1 ... ..cash-flow roku 1

CF2 ... ..cash-flow roku 2 (33)

 

IRR též může být vypočteno interpolací

 

1. Hrubý odhad IRR a výpočet ČSH s touto sazbou jakožto diskontní sazbou.

2. Výpočet další ČSH za použití těchto diskontních sazeb:

  • pokud bylo ČSH pozitivní, tak s trochu vyšší diskontní sazbou
  • pokud bylo ČSH negativní, tak s trochu nižší diskontní sazbou (33)

3. Výpočet IRR pomocí vzorce:


IRR1 & NPV1...............nižší IRR a s ním související ČSH

IRR2 & NPV2...............vyšší IRR a s ním související ČSH

 

 

Graficky to lze znázornit následovně

 

 

IRR funguje dobře, pokud mají peněžní toky typický průběh, tj. výdaj na začátku a příjmy v průběhu projektu. Ale netypický průběh (např. negativní cash-flow i v průběhu projektu) může vést k situacím, kdy ČSH při rostoucím IRR roste (nikoliv neklesá) nebo má projekt více IRR. To vše může mít za následek provedení nesprávného rozhodnutí. V takovém případě by jako základ pro rozhodování měla být použita metoda ČSH. (32)

 

Výhody a nevýhody IRR v porovnání s ČSH lze snadno odvodit z článku o výhodách a nevýhodách ČSH.

 

 

-----------------------------------------

V článku byly použity tyto zdroje:

32. Obaidullah Jan, ACA, CFA. NPV vs. IRR (online). Datum citování: 19.1.2016. Dostupný z www: http://accountingexplained.com/managerial/capital-budgeting/npv-vs-irr

33. Irfanullah Jan. Internal rate of return (online). Datum citování: 19.1.2016. Dostupný z www: http://accountingexplained.com/managerial/capital-budgeting/irrPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace