Výrobní režie (Výrobní nepřímé náklady)

Poslední aktualizace dne: 26.03.2016

Nepřímé výrobní náklady (neboli výrobní režie) jsou náklady, které sice souvisí s výrobou, ale zároveň jde o náklad nepřímý, který je typický tím, že jej NELZE jednoznačně přiřadit k nákladovému objektu (obvykle ke konkrétnímu výrobku nebo službě). Společně s nevýrobní režií tvoří nepřímé náklady podniku.

Výrobní režie obsahuje:

 

ÚČTOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH VÝROBNÍCH NÁKLADŮ (VÝROBNÍ REŽIE) VE VĚTŠINĚ ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ

Nepřímé výrobní náklady (výrobní režie) jsou ve většině účetních systémů nějakým smysluplným způsobem přiřazovány do hodnoty zásob (případně jiného majetku) a nákladem se stávají až v momentě prodeje zásob. 

Konkrétní postup ve finančním účetnictví záleží na používaném účetním systému/standardu (IFRS, US GAAP, české účetnictví…).

 

 

„Český“ Zákon o účetnictví (ZoÚ) v § 25 odst. 5 stanovuje obsah tzv. vlastních nákladů, kterými se oceňují zásoby (případně i jiný majetek vyjma pohledávek) vytvořené vlastní činností. Uvádí zde, že do ocenění zásob mohou kromě přímých nákladů vstoupit právě i PŘIŘADITELNÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VÝROBĚ.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 49 odst. 5 dále stanovuje, že vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. (§ 49 odst. 5 Vyhl.)

 

Nicméně přesný a detailní výčet nákladů, které do nepřímých výrobních nákladů spadají, neexistuje. To zřejmě proto, že výroba je v každém odvětví nebo i podniku jiná. Existují jen obecné výčty a definice, z kterých lze pochopit princip.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace