Výroční zpráva

Poslední aktualizace dne: 22.01.2017

Výroční zpráva neboli jinými slovy zpráva vedení společnosti je dokument, účetní záznam, který povinně vyhotovují auditované účetní jednotky. Obsahuje účetní závěrku, zprávu auditora a další níže uvedené informace. Je obvykle velmi pěkně graficky ztvárněna, neboť bývá poskytována obchodním partnerům či jiným třetím stranám jako zdroj informací o hospodaření podniku.

Sestavení výroční zprávy je jednou z podmínek úplnosti účetnictví. (odst. 3 § 8 ZoÚ)

 

Kdo vyhotovuje výroční zprávu:

 • povinně – podniky, které mají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem (odst. 1 § 21 ZoÚ)
 • dobrovolně, například z požadavků třetí strany, např. banky, odběratele

 

Úkol výroční zprávy:

uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení podniku (odst. 1 § 21 ZoÚ)

 

 

Minimální povinný obsah odst. 2-5 § 21 ZoÚ:

 • významné skutečnosti, které nastaly po konci účetního období
 • předpokládaný další vývoj činnosti
 • aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
 • informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
 • informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů
 • informace o pobočkách nebo jiných částí obchodního závodu v zahraničí
 • další informace vyplývající z jiných právních předpisů (odst. 2 § 21 ZoÚ)
 • pokud podnik využívá investiční či obdobné nástroje, jejichž vliv je významný, musí dále uvést informace o cílech a metodách řízení rizik, politiku pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí zajišťovaných deriváty, informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti (odst. 4 § 21 ZoÚ)
 • dále zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku (odst. 2 § 436 ZoOS)
 • účetní závěrka a zpráva auditora (odst. 5 § 21 ZoÚ)
 • u ovládaných osob zpráva o vztazích dle § 82-4 ZoOS

 

 

Výroční zpráva podléhá schválení příslušným (tj. statutárním) orgánem, vztahuje se na ni povinnost zveřejnění a auditu stejně jako u účetní závěrky.

 

Výroční zpráva se uschovává (tj. archivuje) po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. (odst. 2a § 31 ZoÚ)

Kromě výroční zprávy pro jednotlivý podnik se pro podniky ve skupině sestavuje i tzv. konsolidovaná výroční zprávaPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace