Základní kroky při zpracování finanční analýzy

Poslední aktualizace dne: 24.03.2016

 

1. Stanovení cílů a uživatelů finanční analýzy – aby bylo jasné, jaké bude její hlavní zaměření.

2. Výběr vhodných metod a ukazatelů – těch je celá řada; některé se používají více, jiné méně. Rozhodně není žádoucí počítat a analyzovat všechny známé ukazatele. Nejen proto, že se ve významu často prolínají, ale takový výstup by byl velmi nepřehledný a matoucí. Jejich výběr je obvykle prováděn z dlouhodobého hlediska, aby byla zajištěna kontinuita sledování, a záleží také na účelu použití. V tomto materiálu ty nejdůležitější ukazatele v jednotlivých skupinách ukazatelů označujeme jako (!).

3. Výběr vhodných vstupů a jejich případná úprava, např.: o mimořádné operace, které se do budoucna nebudou opakovat.

4. Samotný výpočet (včetně základní logické kontroly výsledku!)

5. Analýza a interpretace – nejtěžší část.  Může zahrnovat různá porovnání získaných výsledků – viz.  sekce obecná komparativa u finanční analýzy.

6. Zjištění vzájemných vztahů mezi ukazateli.

7. Zjištění příčin rozdílů - na žádný ukazatel není možno pohlížet samostatně bez kontextu s ostatními ukazateli.

8. Rozdělení příčin rozdílů na ty, které jsou podnikem kontrolovatelné a které ne (např. inflace, nová právní norma, móda).

9. Vyvození závěru finanční analýzy a následné doporučení do budoucna.

10. Shrnutí výše uvedeného ve výstupní materiál (např. report). Ten může kromě obvyklých náležitostí reportu obsahovat:

 • pro koho byla finanční analýza zpracována a za jakým účelem
 • použité vstupy (období, zdroj aj.)
 • přehled úprav od původních vstupů (např. pokud byly účetní výkazy očištěny o mimořádné položky, které se do budoucna nebudou opakovat)
 •  jednotlivé ukazatele členěné do kategorií a jejich absolutní a relativní porovnání (např. s minulým obdobím)
 • vysvětlení, zda je odchylka významná či nevýznamná
 • identifikaci hlavních příčin odchylky
 • vysvětlení dopadu na budoucnost firmy a uživatele finanční analýzy
 • sumarizace výsledků finanční analýzy jako celku
 • návrh opatření či doporučení do budoucna
 • kontakt na zpracovatele finanční analýzy (pro případ následných dotazů)
 • datum zpracování.

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace