Zákonné rezervy (tzv. daňově uznatelné rezervy)

Poslední aktualizace dne: 02.03.2017

Zákonné (někdy nazývány i jako tzv. daňové nebo daňově uznatelné rezervy) jsou podle Zákona o dani z příjmů rezervy, které jsou vytvářeny na základě zákonných předpisů, zejména Zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách (dále jen ZoRez), a jsou pro účely výpočtu daně z příjmu uznávány jako náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

 

Zákonnými rezervami jsou zejména:

 • bankovní rezervy – týkají se pouze bank a jde o rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (max. 2% z průměrného stavu poskytnutých záruk) (více v § 5 ZoRez)
 • rezervy v pojišťovnictví - týkají se pouze pojišťoven (více v § 6 ZoRez)
 • rezerva na opravy hmotného majetku
 • rezerva na pěstební činnost (více v § 9 ZoRez)
 • ostatní zákonné rezervy dle § 10 ZoRez
  • rezerva na odbahnění rybníka
  • rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou
  • rezerva na vypořádání důlních škod
  • rezervy, u nichž zvláštní (tj. jiný) zákon uvede, že jde o náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Zákonné rezervy se zruší:

 • při použití, neboť náklady, na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, musí být přednostně uhrazeny z těchto rezerv
 • v období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny (např. majetek, ke kterému je tvořena rezerva, byl prodán)
 • ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
 • ke dni ukončení pachtu obchodního závodu
 • ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pachtu obchodního závodu, pokud tato činnost nebo pacht obchodního závodu nejsou zahájeny do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení
 • ke dni předcházejícímu den zrušení stálé provozovny na území České republiky
 • ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace
 • ke dni předcházejícímu dni účinnosti rozhodnutí o prohlášení konkursu (§ 4 odst 1 ZoRez)

 

Podmínkou daňové uznatelnosti rezerv (tj. existence zákonných rezerv) je také uložení peněžních prostředků v celkové výši na vázaný bankovní účet. Pro každý účel rezervy musí být samostatný účet (podmínky jsou složité a detaily o úložce pro každý typ rezervy lze nalézt v Zákoně o rezervách).

 

Zákonné rezervy nelze vytvářet:

 • v průběhu likvidace
 • v průběhu insolvenčního řízení
 • v době trvání účinků prohlášení konkursu

→ s výjimkou rezerv uvedených v § 10 odst. 2 ZoRez, jejichž peněžní prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle § 10a ZoRez (§ 4 odst 1 ZoRez)

 

A jak jsou tyto rezervy v českém účetnictví účtovány? Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace