Zveřejnění účetní závěrky

Poslední aktualizace dne: 21.01.2017

Subjekty zapisované do veřejného rejstříku, tedy minimálně obchodní společnosti, jsou povinny v určité lhůtě po skončení účetního období zveřejnit účetní závěrku a další níže uvedené informace do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.

Toto zveřejnění je jednou z podmínek úplnosti účetnictví. (odst. 3 § 8 ZoÚ)

 

Zveřejněním účetní závěrky se zabývají uvedené předpisy:

 • Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví  (dále jen ZoÚ)
 • Vyhlášku 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví upravuje hlavně obsah účetních výkazů
 • Zákon 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen ZoVR) – zákon účinný od 1.1.2014
 • Zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZoOS)

 

Povinnost zveřejnění mají osoby:

 • které se zapisují do veřejného rejstříku (odst. 1 § 21a ZoÚ) – jde tedy hlavně o obchodní společnosti
 • další osoby, o kterých to stanoví jiný právní předpis (odst. 1 § 21a ZoÚ)

 

 

Lhůty pro zveřejnění závěrky pro auditované podniky:

 • do 30 dnů po splnění dvou podmínek - ověření auditorem a schválení statutárním orgánem
 • do 12 měsíců od dne, ke kterému byla účetní závěrka sestavena v případě, že do této doby nedojde ke schválení (odst. 2 § 21a ZoÚ)

Protože je u akciové společnosti a družstva v ZoOS vyžadováno projednání řádné účetní závěrky valnou hromadou nejpozději do 6ti měsíců od konce účetního období (odst. 1 § 403 ZoOS a odst. 2 § 638 ZoOS), je závěrku auditovaných podniků vlastně zapotřebí zveřejnit do 31.7.

 

Lhůty pro zveřejnění závěrky pro neauditované podniky:

 • lhůta není ZoÚ stanovena, takže dle odst. 1 § 72 ZoVR bez zbytečného odkladu

 

Obsah zveřejňovaných údajů:

 • účetní závěrky (řádné, mimořádné, konsolidované) v rozsahu, v jakém byly sestaveny a ověřeny auditorem (pokud je povinnost ověřovat) (odst. 1 § 21a ZoÚ)
 • výroční zpráva - účetní závěrka může být její součástí (odst. 4 § 21a ZoÚ)
 • zpráva auditora o ověření účetní závěrky (odst. 3 § 21a ZoÚ a písm. c § 66 ZoVR)
 • případně informace o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly schváleny (odst. 3 § 21a ZoÚ)
 • návrh na rozdělení zisku či vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu (písm. c § 66 ZoVR)
 • zprávu o podnikatelské činnosti, pokud není součástí výroční zprávy (odst. 2 § 436 ZoOS)
 • a dále případně další informace vyžadované právními předpisy (odst. 1 § 21a ZoÚ)

Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví jiný právní předpis. (odst. 9 § 21a ZoÚ)

 

 

Jakým způsobem se zveřejňuje?

 • uložením do sbírky listin (odst. 4 § 21a ZoÚ) – vždy elektronicky a jsou možné různé formy:
  • e-mailem – je ale vyžadován elektronický podpis
  • online přes elektronickou podatelnu patřičného rejstříkového soudu – opět je ale vyžadován elektronický podpis
  • do datové schránky podniku
  • poštou či osobní předání příslušnému rejstříkovému soudu společně s průvodním dopisem na CD-ROMu – asi nejjednodušší forma
 • u určitých účetních jednotek prostřednictvím ČNB (odst. 4 § 21a ZoÚ) – např. banky

 

Nezveřejnění údajů může, samozřejmě, být penalizováno.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace