Anglicky
Česky
Poznámka
balance sheet; statement of financial posititon
statement of financial posititon se užívá v IFRS; klasický výraz je balance sheet
Budget = rozpočet je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Nejde o synonymum ke slovu "forecast" = prognóza = kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.
dividend
dividenda
equity
společně se závazky (Liabilities) tvoří pasiva (Equity and liabilities)
estimate; assess
odhad; odhadnout (většinou nějakou hodnotu); propočet
Expenditure (výdaj) není rovno pojmu expense (náklad), neboť výdaj je spojen s pohybem peněz, kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
expense - spotřebovaný náklad vynaložený za účelem získání výnosů; cost je širším pojmem - může a nemusí být rovno termínu „expense“; cost si lze vyložit jako jakýsi ekvivalent pořizovací ceny. Expense není rovno pojmu expenditure (výdaj); neboť výdaj je spojen s pohybem peněz; kdežto expense s pohybem peněz spojen být nemusí.
financial statement
finanční výkaz


Budget je kvantifikovaný operativní plán fungující jako cíl pro další období. Prognóza je kvantifikovaná predikce výsledků; kterých firma v budoucnu pravděpodobně dosáhne.
income
výnos
Income je obecné označení pojmu výnosy a skládá se z revenues (tržby) and gains (přínosy).
liabilities
celkové závazky ve finančním výkazu, společně s "equity" tvoří pasiva
Rozlišení pojmů profit a earnings je velice úzké a různé zdroje uvádějí různá rozlišení. Proto je vhodné si používanou terminologii při práci předem ujasnit. Obecně: earnings je více v kontextu výdělku či zisku z investice; v účetnictví je používanějším pojmem profit.
rough estimate/ assessment
hrubý odhad
statement of cash-flow; cash-flow statement
statement of profit and loss; profit and loss statement; income statement
transaction; transactions
transakce


venture capital
rizikový kapitál (ve smyslu investice do podniku s velkým potenciálem růstu)

Přehled se nesnaží kopírovat jazykový slovník - neobsahuje proto kompletní výčet slovíček a uvedené ekvivalenty překladů nemusí být vyčerpávající. Vhodný překlad je třeba volit vždy v kontextu, s vazbou na konkrétní zemi, právní normu, firemní hantýrku apod.

Otestujte si znalosti anglické odborné terminologie

Sami si v testu vyberte úroveň obtížnosti (1=základní, 5= specializovaná detailní znalost).

Při testování berte v úvahu, že pro vytvoření nástroje bylo nutné určité zjednodušení a testovací mašinka tak nemusí obsahovat veškeré vhodné termíny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace