Použitá literatura

1.-2.        článek a odkaz na něj vypuštěn

3.       James R. Martin. Management Accounting: Concepts,Techniques & Controversial Issues: What is a Cost Accounting System? /online/. Datum citování: 3.10.2015. Dostupný z www: http://maaw.info/5partsofcostsystem.htm

4.       Steven Bragg. What is under absorption and over absorption of overhead? /online/. 2013. Datum citování: 3.10.2015. Dostupný z www: http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-under-absorption-and-over-absorption-of-overhead.html

5.      článek a odkaz na něj vypuštěn

6.       New product development /online/. Datum citování: 2.9.2015. Dostupný z www: https://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development

7.       Harold Averkamp. Q & A: What are direct materials? /online/. Datum citování: 4.10.2015. Dostupný z www: http://www.accountingcoach.com/blog/what-are-direct-materials

8.       článek a odkaz na něj vypuštěn

9.       Ing. D. Kubičkova, CSc. Finanční účetnictví a finanční analýza /online/. Datum citování: 2.11.2015. Dostupný z www: is.vsfs.cz/el/6410/leto2013/B.../um/FucFan_-_FA_1.pred._LS13.pdf

10.   Ben McClure. Spotting Profitability With ROCE (online). Datum citování: 2.11.2015. Dostupný z www: investopedia.com/articles/stocks/05/010305.asp

11.   Return On Equity (ROE) (online). Datum citování: 2.11.2015. Dostupný z www: http://www.readyratios.com/reference/profitability/return_on_equity.html?MID=1161&#message1161

12.   Return on assets (online). Datum citování: 2.11.2015. Dostupný z www: https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_assets

13.   Price to Earnings Ratio (P/E Ratio) (online). Datum citování: 2.11.2015. Dostupný z www: http://www.readyratios.com/reference/market/price_to_earnings_ratio.html?sphrase_id=43841

14.   Likvidita (online). Datum citování: 3.11.2015. Dostupný z www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Likvidita

15.   Debt/Equity Ratio (online). Datum citování: 4.11.2015. Dostupný z www: http://www.investopedia.com/terms/d/debtequityratio.asp

16.   DEFINITION OF 'DIVIDEND YIELD (online). Datum citování: 7.11.2015. Dostupný z www: http://www.investopedia.com/terms/d/dividendyield.asp

17.   Price-Earnings Ratio - P/E Ratio (online). Datum citování: 7.11.2015. Dostupný z www: http://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp?optm=term_v2

18.  Čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastnícím kmenové akcie (EAC) (online). Datum citování: 26.11.2015. Dostupný z www: https://managementmania.com/cs/cisty-zisk-k-rozdeleni-akcionarum-vlastnicim-kmenove-akcie

19.   What is the difference between EBIT and operating income? (online). Datum citování: 26.11.2015. Dostupný z www: http://www.investopedia.com/ask/answers/012015/what-difference-between-ebit-and-operating-income.asp

20.   International Accounting Standard 1, Presentation of Financial Statements (online). IFRS Foundation. 2001. Datum citování: 26.11.2015. Dostupný z www: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menu

21.   International Financial Reporting Standard 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. IFRS Foundation. 2001. Datum citování: 26.11.2015. Dostupný z www: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menu

22.   článek a odkaz na něj vypuštěn 

23. Top down and Bottom up Budgeting (online). Datum citování: 15.12.2015. Dostupný z www: http://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/KFKB/Wiki%20Pages/Top%20down%20and%20Bottom%20up%20Budgeting.aspx

24. What is a static budget? (online). Datum citování: 18.12.2015. Dostupný z www: http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-static-budget.html

25. What is a flexible budget? (online). Datum citování: 18.12.2015. Dostupný z www: http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-flexible-budget.html

26. Budget Committee (online). Datum citování: 18.12.2015. Dostupný z www: http://www.investopedia.com/terms/b/budget-committee.asp

27. Performance management. BPP Learning Media Ltd. London, 2009. Datum citování: 21.12.2015.  

28.  Variance Investigation (online).  Datum citování: 22.12.2015. Dostupný z www: http://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/KFKB/Wiki%20Pages/Variance%20Investigation.aspx?mode=none

29.-48. článek a odkaz na něj vypuštěn

49. Průměrná mzda a evidenční počet zaměstnanců - Metodika. (Online). Datum citování: 19.1.2017. Dostupný z www: https://www.czso.cz/csu/czso/1-pmz_m 

50.  článek a odkaz na něj vypuštěn

51. Irena Jindřichovská & Zdenek S. Blaha. Podnikové finance. Praha: Management press, 2001. Počet stran: 316. ISBN 80-7261-025-2

52. Petr Marek a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2009. Počet stran: 634. ISBN 978-80-86929-49-1

53.-54. článek a odkaz na něj vypuštěn 

55. Josef Valach a kol. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. Počet stran: 247. ISBN 80-901991-6-X

56. článek a odkaz na něj vypuštěn

57. Milan Sojka, Bronislav Konečný. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 3. vyd. Praha: Libri, 2010. Počet stran: 269. ISBN 80-85983-78-8

58. Miroslav Keřkovský. Ekonomie pro strategické řízení. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. Počet stran: 184. ISBN 80-7179-885-1

59. Miroslav Synek a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. Počet stran: 480. ISBN 978-80-247-3494-1

 

POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A OBDOBNÉ NORMY:

ZoÚ - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhl. - Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

ČÚS - České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ZoVR - Zákon 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

ZoOs -  Zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích)

ZoDP - Zákon 586/1992 Sb o daních z příjmů

 ZoRez - Zákon 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

ZoInso - Zákon 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace