Testy/Kvízy

Test „KVÍZOVÉ OTÁZKY: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB“

Test „KVÍZOVÉ OTÁZKY: DAŇ Z PŘÍJMŮ (MIX)“

Test „KVÍZOVÉ OTÁZKY: ROZEZNEJTE DAŇOVĚ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY“

Test „KVÍZOVÉ OTÁZKY: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)“

Test „KVÍZOVÉ OTÁZKY: DANĚ - MIX OTÁZEK (Průřez všemi daněmi)“

Test „Test/kvíz: Deriváty pro náročné“

Test „Test/kvíz: Deriváty a zajišťovací transakce“

Test „Test/kvíz: Různé druhy/typy nákladů“

Test „Test/kvíz: Poznáte přímé a nepřímé náklady?“

Test „Test/kvíz: Fixní vs. variabilní náklady“

Test „Test/kvíz: Kalkulace nákladů“

Test „Test/kvíz: Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv“

Test „Test/kvíz: Časové rozlišení a jeho účtování“

Test „Kvízové otázky: Přechodné účty / časové rozlišení“

Test „Test/kvíz: Účetní knihy a účetní osnova“

Test „Test/kvíz: Znáte obecné účetní teorie?“

Test „Test/kvíz: Znáte základní teorie týkající se účetní u/závěrky?“

Test „Test/kvíz: Co víte o Přehledu o peněžních tocích?“

Test „Test/kvíz: Jak dobře se vyznáte v rozvaze?“

Test „KVÍZOVÉ OTÁZKY/TESTY - ÚČETNÍ VÝKAZY“

Test „KVÍZOVÉ OTÁZKY/TESTY - PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ“

Test „Hodnocení investičních projektů III, komb.ot. - stř.těžký test/kvíz“

Test „Anglicko-české překlady_základy účetnictví I., vpisování - lehký test“

Test „Anglicko-české překlady_zásoby, vpisování - stř.těžký test“

Test „Anglicko-české překlady_investice III., vpisování - stř.těžký test“

Test „Anglicko-české překlady_investice II., vpisování - stř.těžký test“

Test „Anglicko-české překlady_investice I., vpisování - lehký test“

Test „Anglicko-české překlady_náklady, vpisování - lehký test“

Test „Anglicko-české překlady_plánování, vpisování - lehký test“

Test „Anglicko-české překlady_finanční analýza, vpisování - stř.těžký test“

Test „Hodnocení investičních projektů II, multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Hodnocení investičních projektů I, multiple choice - lehký test/kvíz“

Test „Náklady kapitálu (počítání), multiple choice - těžký test/kvíz“

Test „Čistá současná hodnota, multiple choice - lehký test/kvíz“

Test „Ukazatele finanční struktury a zadluženosti, mult.choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Ukazatele aktivity, multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Ukazatele likvidity, multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Ukazatele rentability, komb.ot. - lehký test/kvíz“

Test „Finanční analýza VI., multiple choice - stř. těžký test/kvíz“

Test „Finanční analýza V., multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Finanční analýza IV., multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Finanční analýza III., multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Finanční analýza II., multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Finanční analýza I., multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Ukazatele finanční analýzy, multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Základní ukazatele finanční analýzy, multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Test „Základy finanční analýzy II., multiple choice - lehký test/kvíz“

Test „Základy finanční analýzy I., multiple choice - lehký test/kvíz“

Test „Rozpočty, plány a jejich typy, multiple choice - lehký test/kvíz“

Test „Výsledek hospodaření v českém účetnictví, komb.ot. - velmi lehký test/kvíz“

Test „Zisk a jeho možné formy., multiple choice - stř.těžký test/kvíz“

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace